20 juni 2016

Het kabinet is van plan het beleidskader voor de subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties aan te passen.

Het kabinet wil de volgende wijzigingen doorvoeren:

  • De instellingssubsidie voor lotgenotencontact wordt verhoogd met € 10.000. Een organisatie kan dan maximaal € 45.000 aanvragen.
  • De instellingssubsidie is niet alleen te gebruiken voor lotgenotencontact en informatievoorziening. Maar ook om belangen te behartigen van patiënten met een specifieke aandoening.
  • Organisaties die een subsidie van € 25.000 of meer aanvragen moeten niet alleen een activiteitenplan leveren, maar ook een begroting. En de organisatie moet bij de verantwoording een ‘verklaring werkelijke kosten’ afgeven.

De Tweede Kamer moet nog instemmen met het gewijzigde beleidskader subsidiëring patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Als de Kamer de plannen goedkeurt, gelden de wijzigingen van 1 januari 2017 tot 1 januari 2019. Na deze periode wordt het beleidskader helemaal herzien.

Bron: PGO Support

Meer nieuwsitems