25 maart 2024

In de week van 18 maart kregen kinderopvangorganisaties die aanspraak hebben gemaakt op de compensatieregeling, een brief. Daarin staat toegelicht óf en hoeveel compensatie zij ontvangen.

Achtergrond van de compensatieregeling Stint-verbod

Vanwege een afschuwelijk verkeersongeluk doordat een Stint niet op tijd tot stilstand kwam, besloot de toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat dat de Stint van de weg gehaald moest worden. Kinderopvangorganisaties moesten hun vervoer ineens anders gaan organiseren. Hiervoor maakten zij kosten. Daarom heeft de Rijksoverheid een compensatieregeling opengesteld voor kinderopvangorganisaties die schade hebben geleden. De kinderopvang kon tot en met 15 januari 2024 een verzoek tot compensatie indienen.

Toekenning aan uw kinderopvangorganisatie

De eerste compensaties zijn inmiddels toegekend. Heeft u op tijd een aanvraag ingediend? Dan is het te verwachten dat u compensatie ontvangt. Bij het opstellen van de jaarrekening was nog niet bekend om welke bedragen van toekenning het zou gaan. Inmiddels is duidelijk dat het om substantiële bedragen kan gaan. Dit moet verwerkt worden in de jaarrekening van 2023. De reden hiervoor is, dat het recht op compensatie in 2023 is ontstaan.

Ons advies

Heeft u aanspraak gemaakt op deze regeling? Neem contact op met uw relatiebeheerder bij Van Ree Accountants om af te stemmen wat de juiste manier is om dit administratief te verwerken in uw situatie.

Meer nieuwsitems