29 november 2017

Zorgondernemingen zijn uitgesproken positief voor het komende jaar. Zij verwachten een omzetstijging met zo’n 11 procent en een winsttoename van 5 procent voor 2018. De medische zorg heeft haar financiële positie verder versterkt en wil volgend jaar ook weer meer gaan investeren. De branche ziet verder mogelijkheden in samenwerken en efficiënter werken. Overheidsmaatregelen en het gebrek aan gekwalificeerd personeel worden door de medische zorg als belangrijke uitdagingen gezien voor het komend jaar. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen‘.

Zeer gunstige omzetontwikkeling in het vizier

Zorgondernemers zijn voor 2018 vooral positief over de omzet. Ze gaan uit van een stijging van 11%, ten opzichte van 10% voor het mkb als geheel. De winstprognose blijft enigszins achter en is met 5% ook duidelijk voorzichtiger dan die voor het totale mkb (9%). De personeelskosten, met afstand de grootste kostenpost, zullen naar verwachting ook in 2018 toenemen. De branche gaat uit van een stijging van ruim 2% (versus ruim 4% voor het mkb).

Sterke financiële positie, investeringen blijven achter

De financiële positie van de medische zorg is verder verbeterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het aandeel van de ondernemers dat aan alle financiële verplichtingen kan voldoen, is gestegen van 87% in 2015 naar ruim 89% in 2016. Daarnaast is het aantal zorgondernemingen dat op de korte termijn in de financiële problemen kan komen gedaald, van bijna 11% in 2015 naar ruim 3% in 2016. In beide gevallen scoort de branche beter dan het gemiddelde voor het mkb.

Ten opzichte van de omzet steeg het investeringssaldo licht van 1,4% in 2015 naar 1,7% in 2016. Zorgondernemers willen in het komende jaar echter meer gaan investeren, maar met een verwachte investeringsgroei van ruim 3% blijft de branche echter wel achter bij de prognose voor het mkb: +5,4%.

Toegang tot krediet

De verwachte behoefte aan externe financiering ligt in lijn met de investeringsprognose: +2,2%. Dit is meteen ook een punt van aandacht. Bijna 30% van de zorgondernemers noemt financiering als een van de grootste bedreigingen voor verdere groei. Paul Dinkgreve, bestuursvoorzitter SRA: “Dit hangt deels samen met de lastige toegang tot krediet, vooral voor micro-ondernemingen. Uit SRA-onderzoek onder haar leden blijkt dat vooral banken weinig genegen zijn om microbedrijven van krediet te voorzien. Omdat deze bedrijven 94% van het mkb vertegenwoordigen, kan dit een sterk remmende werking op de groei hebben. Ondernemers in de medische zorg kunnen zich wapenen met een betere kwaliteit in de kredietaanvraag. De accountant kan hen hierbij als geen ander ondersteunen.”

Efficiënter aan de slag

Meer dan de helft van de ondernemers in de zorg ziet voor 2018 vooral mogelijkheden in een efficiëntere manier van werken, bijvoorbeeld door het gebruik van technologische hulpmiddelen. Verder zien zij kansen in samenwerken. Als belangrijke bedreigingen worden genoemd de overheidsmaatregelen en een tekort aan gekwalificeerd personeel.

Bron: SRA

Meer nieuwsitems