25 juli 2019

Steeds meer vijftigplussers hebben een testament laten opmaken. Er is ook steeds meer interesse om een goed doel in het testament op te nemen. Dit blijkt uit een recent onderzoek van de Legacy Monitor Netherlands.

De Legacy Monitor is een onderzoek onder 19 prominente goede doelen. De inkomsten uit nalatenschappen van deze organisaties dekt 51% van de top 100 ontvangers van nalatenschappen. Het onderzoek kijkt elk jaar naar de inkomsten uit nalatenschappen bij deze goede doelen. Dit jaar is het onderzoek gericht op de wensen rond nalaten, communicatie en privacy.

Positiever over goede doelen

Uit het onderzoek blijkt dat 46% van de vijftigplussers een testament heeft. Vijftigplussers willen graag betrokken worden bij het goede doel. Dit geldt voornamelijk voor mensen die overwegen om een goed doel in het testament op nemen. Twee derde van deze groep wil graag meer betrokkenheid. Het is aan uw organisatie om daarop in te spelen, dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten. Vijftigplussers zijn wel positiever geworden over de goede doelen, al blijft er de nodige kritiek op het aantal giftverzoeken.

Anoniem over keuze goed doel

De privacy is voor veel mensen ook een belangrijk onderwerp. Een meerderheid (60%) wil anoniem blijven over de keuze voor een goed doel in een testament. Slechts een minderheid is bereid om meer bekendheid te geven over de nalatenschap aan het goede doel, zodat anderen dat voorbeeld zullen volgen. De toekomstige erflaters zijn niet te spreken over het voorstel van het kabinet om meer informatie te krijgen over de grote gevers aan een goed doel. Het conceptwetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties zorgt ervoor dat organisaties straks verplicht zijn om informatie over de donateur openbaar te maken bij een donatie van meer dan € 15.000. Het onderzoek laat zien dat slechts 2% van de mensen die willen nalaten, bereid is om alle persoonsgegevens prijs te geven.

bron: Rendement.nl

Meer nieuwsitems