28 november 2018

De regeling voor een gratis Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) gaat per 1 november 2018 ook voor alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie gelden. Dit blijkt uit een recente brief van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op dit moment kunnen vrijwilligers die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG aanvragen. Valt een vrijwilliger niet binnen deze groep, dan moet hij betalen om een VOG aan te vragen. Per 1 november 2018 verruimt het kabinet de regeling voor een gratis VOG en kunnen alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie een gratis VOG krijgen. Het gaat dan om vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen of personen. Daarnaast moet sprake zijn van een risicovolle situatie door bijvoorbeeld één-op-één huisbezoeken. Het is aan uw organisatie om de afhankelijkheidssituatie te beargumenteren.

Aantal vrijwilligers speelt geen rol meer

De regeling voor een gratis VOG staat open voor alle organisaties. Het maakt dus niet uit of het gaat om een school, zorginstelling of sportvereniging. De enige voorwaarde is dat de organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast vervalt de voorwaarde dat een organisatie voor 70% uit vrijwilligers moet bestaan. Het aantal vrijwilligers moet uw organisatie wel aangeven bij het aanvragen van een gratis VOG, maar het percentage vrijwilligers is niet langer meer een voorwaarde voor de regeling.

Voldoende veiligheidsmaatregelen nemen

Het blijft nog wel belangrijk dat uw organisatie veiligheidsmaatregelen neemt om ongewenst gedrag te voorkomen. Het is dus nog steeds vereist dat uw organisatie een plan heeft waarin de regels en richtlijnen staan over veilig vrijwilligerswerk. In het plan kunnen afspraken staan over een vertrouwenspersoon, goed aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers en de gedragsregels binnen uw organisatie.
De definitieve voorwaarden voor de VOG volgen nog en zijn straks te vinden op de website gratisvog.nl.

Bron: Rendement Uitgeverij

Meer nieuwsitems