17 februari 2022

Wat moet ik nou met mijn geliefde 6 inline, 12,5L, 325KW sterke CAT 982M wheelloader?

Uitdagingen

De bouwsector staat voor diverse uitdagingen. Uitdagingen omtrent PFAS en stikstof, krapte op de arbeidsmarkt, modulaire bouw, een toename van wet- en regelgeving, zomaar een aantal voorbeelden. En de bouwsector staat ook voor een uitdaging als het gaat om de transitie naar emissieloos bouwmaterieel.

Emissieloos bouwen

De transitie naar emissieloos bouwmaterieel wordt steeds belangrijker. Zeker nu de overheid heeft ingestemd met het klimaatakkoord. De ambitie is om in 2030 60% stikstofreductie, 75% gezondheidswinst en 0,4 Mton CO2-reductie te realiseren in de bouwsector. Om richting te geven aan de transitie naar emissieloos bouwen hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Economische zaken en Klimaat een programmagroep, genaamd SEB (schoon en emissieloos Bouwen) samengesteld. Het doel van de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) is om samen met stakeholders in de bouwsector een haalbare en effectieve routekaart op te stellen. Hierin krijgt de verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwlogistiek tot 2030 vorm. De routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen focust op de ontwikkeling naar schone en emissieloze mobiele werktuigen en bouwlogistiek, inclusief digitalisering.

Transitie

Het huidige bouwmaterieel bestaat uit zwaar gereedschap dat draait op diesel. Op dit moment is slechts 5% van de 115.000 mobiele werktuigen in de bouw elektrisch verkrijgbaar. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om klein materieel. De transitie ten aanzien van het zware materieel is een forse uitdaging gezien het energie verbruik, de kosten en de beperkte beschikbaarheid. Niets doen is echter geen optie.

Haalbaarheid

Dit is grotendeels afhankelijk van kosten die ermee gemoeid gaan. Het benodigde kapitaal om de transitie te maken is fors. Want duurzaam materieel is vele malen duurder dan het huidige materieel. Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat de verwachte onderhoudskosten een stuk lager zullen liggen bij duurzaam materieel. Daarnaast is het de vraag wat de uiteindelijk restwaarde van het duurzame materieel is. Aangezien we aan het begin staan van de transitie, wordt er nog weinig gehandeld in tweedehands duurzaam materieel. Hierdoor is het lastig om iets te zeggen over de verwachte restwaarde. Datzelfde geldt voor de verwachte levensduur. Hoe langer een organisatie wacht met de transitie naar duurzaam materieel, hoe groter de kans dat de restwaarde van het huidige materieel daalt. Niet alleen gezien de ouderdom maar ook omdat het aanbod van ‘niet duurzaam’ materieel zal stijgen. Steeds meer bedrijven maken namelijk de overstap naar duurzaam materieel.

Planning

Voor u als bouwondernemer zijn er dus nog wel wat obstakels te nemen. In het hele traject is planning van essentieel belang. Het zal er in veel gevallen op neer komen dat de transitie in kleine stapjes moet plaats vinden. Daarom: gefaseerd afscheid nemen van het ‘reguliere’ bouwmaterieel en dus het machinepark stapje voor stapje verduurzamen.

Hierbij zijn van essentieel belang:

  • Een gedegen investeringsbegroting
  • Mogelijkheden omtrent financiering
  • Het analyseren van de onderhoudskosten
  • Terugverdientijd
  • Overige bijkomende kosten
  • Eventuele subsidies vormen hierbij een belangrijk onderdeel.

Wilt u hierin begeleid worden, neem gerust contact op!

Subsidie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt op dit moment een subsidieregeling voor. Het gaat om Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). Middels deze regeling kunnen subsidies verstrekt worden voor onder andere de aanschaf van emissieloos bouwmaterieel. De regeling loopt naar verwachting tot en met 2030. Ener is in totaal 270 miljoen euro beschikbaar. In 2022 komt daarvan waarschijnlijk 20 miljoen beschikbaar.

Deze subsidieregeling kent op hoofdlijnen drie sporen. Namelijk een aanschaf, – retrofit en innovatiespoor.

  • Het eerste spoor is kortweg bestemd voor aanschaf van nieuwe emmissieloze machines.
  • Het tweede spoor voor de ombouw van bestaande machines naar emissieloze machines.
  • Het derde spoor biedt subsidies voor ontwikkeling van nieuwe emissieloze technieken.

Binnen de subsidieregeling wordt onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote- en grote ondernemingen. Daarnaast zal de subsidieregeling alleen toegekend worden aan bedrijven met een bepaalde SBI-code. Hiermee toont u aan werkzaam te zijn in de burgerlijke & utiliteitsbouw, grond- weg en waterbouw, sloopwerk en/of bouwinstallatie. Daarom is het raadzaam om nog eens goed naar uw geregistreerde SBI-codes bij de KvK te kijken. Naast de genoemde subsidieregeling kan bij aanschaf wellicht ook gebruik gemaakt worden van de Milieu investeringsaftrek (MIA) of de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze fiscale regelingen kunnen echter wel gevolgen hebben voor de hoogte van de te ontvangen subsidie.

Zorgen of kansen

Het bovenstaande verhaal is slechts een beperkte analyse omtrent de transitie naar emissieloos bouwmaterieel. Heeft u vragen, zorgen of ziet u juist kansen in deze veranderde markt en wilt u daarover sparren? Dus schroom niet, zet de dikke diesel aan de kant en kom langs voor een bak koffie!

Jan-Wouter van Dam jwvdam@vanreeacc.nl 

C.J. (Koen) Knulst

Koen Knulst kknulst@vanreeacc.nl

drs. K.H. (Klaas) Hille RA

Klaas Hille khille@vanreeacc.nl

 

Meer nieuwsitems