12 maart 2024

De verplichtingen voor u als zorgaanbieder zijn onder andere afhankelijk van het balanstotaal en netto-omzet. Deze indeling bepaalt welke mate van maatschappelijke verantwoording u moet afleggen over de besteding van collectieve middelen en uw (financiële) bedrijfsvoering.

De grensbedragen van deze indeling worden verhoogd met 25%. Mogelijk valt u hierdoor in een kleinere categorie. In deze kleinere categorie hoeft u bijvoorbeeld minder informatie openbaar te maken in de jaarverslaggeving. In sommige gevallen hoeft u de jaarverslaggeving niet meer te laten controleren door een accountant. De lasten voor u als zorgondernemer worden hierdoor verlaagd.

Op de website van het ministerie van VWS vindt u meer informatie over wat dit betekent voor uw jaarverantwoording. Ook kunt u met vragen bij ons terecht. Wij helpen u graag verder.

Meer nieuwsitems