12 augustus 2021

Inzicht in zorgproces

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft eerder aangekondigd dat per 1 januari 2022 de regels die gelden bij de registratie van medisch-specialistische zorg (MSZ) worden aangepast. De uitvoerende zorgverlener (de beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk levert) moet vanaf dan de zorgactiviteit registreren op zijn eigen unieke AGB-code. De nieuwe regels gelden voor alle zorgverleners die zo’n code kunnen aanvragen.

De nieuwe regels hebben als doel dat er een halt wordt toegeroepen aan de steeds stijgende zorgkosten en personeelstekorten. Om die reden wil de NZa inzichtelijker maken op welke momenten in het zorgproces de zorg wordt overgedragen door de medisch specialist aan ondersteunende zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de physician assistant (PA) of de verpleegkundig specialist (VS).

Dat inzicht ontbreekt nu nog, omdat zorgactiviteiten doorgaans niet zijn geregistreerd op degene die de zorg feitelijk verleent. Daarnaast geven de nieuwe regels meer inzicht in hoe het zorgproces ook anders, en daarmee goedkoper en efficiënter, kan worden ingericht.

Impact op zorgverleners

Juist omdat op dit moment in de praktijk zorgactiviteiten meestal zijn geregistreerd op de AGB-code van de verantwoordelijke medisch-specialist, hebben de nieuwe regels een behoorlijke impact op de zorgverleners. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat hierdoor op basis van de afspraken die u heeft gemaakt met zorgverzekeraars lagere vergoedingen worden verstrekt voor de verleende zorg.

Tip! Evalueer tijdig hoe de exacte afspraken met de zorgverzekeraars luiden. Dit om te kunnen bepalen wat exact de impact is op de praktijkvoering.

Aanvraag AGB-code

Om ervoor te zorgen dat er voor 1 januari 2022 kan worden voldaan aan de nieuwe regels is het noodzakelijk dat er tijdig een unieke AGB-code wordt aangevraagd. Dit geldt voor alle ondersteunende zorgverleners die zo’n code kunnen aanvragen. Dus onder meer voor de physician assistant en de verpleegkundig specialist, maar bijvoorbeeld niet voor arts-assistenten. Voor zorgverleners die niet onder de medisch-specialistische zorg vallen, zoals huisartsen, geldt de verplichting ook niet.

Let op! De verwachting is dat de doorlooptijd van de aanvraag de komende maanden gaat stijgen. Zeker richting het einde van het jaar. Wacht dus niet te lang met de aanvraag van de AGB-codes.

ICT en de werkprocessen

Naast de aanvraag van de AGB-codes en de evaluatie van de afspraken met de zorgverzekeraars, is er meer van belang. Zo moet tijdig worden beoordeeld of het gebruikte ICT-systeem voorziet in de mogelijkheid om alle betrokken medewerkers hun zorgactiviteiten te laten registreren op hun eigen AGB-code.

Tip! Zorg er tevens voor dat u uw werkprocessen aanpast. Zodat iedere betrokken zorgverlener ook daadwerkelijk zijn of haar zorgactiviteiten op zijn of haar eigen AGB-code registreert.

Ons advies

De nieuwe regels voor de registratie van zorgactiviteit hebben dus invloed op het geheel van uw bedrijfsvoering. Het is belangrijk hiervoor tijdig actie te ondernemen. Wij helpen u graag! Neem gerust contact op.

H. (Henri) Verhoef AA
Relatiebeheerder
hverhoef@vanreeacc.nl

 

Bron: SRA – Publicatiedatum: 20-07-2021

Meer nieuwsitems