18 maart 2021

Voor ANBI’s zijn per 1 januari 2021 wijzigingen in de wetgeving doorgevoerd:

Eis liquidatiebepaling ANBI verruimd

Per 1 januari 2021 is de eis vervallen dat een ANBI in de statuten bij de liquidatiebepaling opneemt dat een batig liquidatiesaldo moet worden besteed aan een ANBI met een soortgelijke doelstelling. Vanaf 1 januari 2021 geldt als voorwaarde dat een ANBI in haar statuten opneemt dat een batig liquidatiesaldo toekomt aan een ANBI (dan wel een buitenlandse instelling die voor 90% of meer het algemeen nut beoogt).

Voor culturele ANBI’s blijft wel de voorwaarde in stand dat een batig liquidatiesaldo wordt toegekend aan instellingen met een soortgelijke doelstelling. Dit kan een ANBI zijn dan wel een buitenlandse instelling die voor 90% of meer het algemeen nut beoogt en een soortgelijke doelstelling heeft.

Wijziging publicatieplicht ANBI

Als ANBI heeft u een publicatieplicht. Per 1 januari 2021 zijn de voorwaarden van deze publicatieplicht gewijzigd. Formulieren hiervoor vindt u op de site van de Belastingdienst. Deze zijn voor verschillende instellingen:

  • Fondsenwervende instellingen, dit zijn instellingen die actief geld en goederen werven bij derden;
  • Zuivere vermogensfondsen. Deze instellingen werven niet actief geld en goederen en besteden (nagenoeg) uitsluitend het aan hen beschikbaar staande vermogen of de opbrengsten daarvan aan hun doelstelling;
  • Kerkgenootschappen en de daaraan verbonden onderdelen en
  • Overige instellingen.

Het gebruik van deze standaardformulieren is op vrijwillige basis, uitgezonderd grotere ANBI’s. Een grotere ANBI is een instelling, niet zijnde een fondsenwervende instelling, waarvan de totale lasten in het betreffende boekjaar tenminste € 100.000 bedragen. Ook geldt deze verplichting voor elke instelling die in het betreffende boekjaar actief geld of goederen wierf onder derden waarvan de totale baten ten minste € 50.000 bedroegen.

Er is dus een tweedeling van toepassing. Namelijk tussen fondsenwervende en niet-fondsenwervende instellingen. Voor de fondsenwervende instellingen wordt aangesloten bij de totale baten omdat dit voor de CBF-Erkenning voor fondsenwervende instellingen een belangrijk criterium is. De grens is daarbij gelegd bij € 50.000 aan baten. De Belastingdienst accepteert ook het Erkenningspaspoort van het CBF als verplicht format. Hiermee kunt u administratieve lasten voorkomen.

Let op:

  • de uiterste datum voor publicatie over boekjaar 2020 is 30 juni 2021.
  • loopt voor u als grote instelling het boekjaar niet gelijk met het kalenderjaar? Een voorbeeld: loopt uw boekjaar vanaf 1 september tot en met 31 augustus? Dan bent u vanaf 31 augustus verplicht het standaardformulier te gebruiken voor het boekjaar dat eindigt op 31 augustus 2021.

Vervallen aftrek contante giften

Contante giften voor 1 januari 2021 aan een ANBI of een vereniging zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Er geldt dan wel een bewijsplicht, bijvoorbeeld door middel van kwitanties.  Om fraude tegen te gaan, is de wetgeving inzake contante giften aangepast. Contante giften vanaf 1 januari 2021 zijn fiscaal niet meer aftrekbaar.

Advies over wet- en regelgeving ANBI

Als relatiebeheerders bij Van Ree adviseren wij u graag over de ANBI-vereisten en de formulieren.
Als fiscaal adviseurs van Van Ree volgen wij de ontwikkelingen op de voet over de ANBI regelgeving.

Heeft u vragen? Wij zijn u graag van dienst.

Mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
avdbok@vanreefc.nl

A. (Arjen) Hoogenboom AA
ahoogenboom@vanreeacc.nl

C. (Carlo) van Egdom RA MSc
cvegdom@vanreeacc.nl

Meer nieuwsitems