8 mei 2023

Het beschermen van persoonlijke gegevens is in het onderwijs van cruciaal belang. De onderwijssector heeft tenslotte te maken met een minderjarige doelgroep. Leerlingen, maar ook ouders en medewerkers vertrouwen hun gegevens toe aan onderwijsinstellingen. Doordachte gegevensverwerking én goede gegevensbeveiliging vallen onder de verantwoordelijkheid van schoolbesturen en hun medewerkers.

Wij benadrukken het belang van goede informatiebeveiliging voor onderwijsinstellingen. In het MBO en HO zijn instellingen al iets langer bezig met het ontwikkelen van goede normenkaders waaraan zij moeten voldoen. Voor het PO en VO waren dergelijke normenkaders er nog niet.

Verschillende belangenorganisatie van onderwijsinstellingen zijn op dit punt de samenwerking aangegaan en hebben een normenkader voor instellingen in het funderend onderwijs gepubliceerd. Het normenkader bestaat uit deze onderdelen:

  • Beschrijving van de normen, voorzien van een toelichting;
  • Toetsingskader met een aantal punten die met elkaar het minimumniveau vormen waaraan instellingen moeten voldoen;
  • Voorbeelden van maatregelen.

Wij adviseren u, aan de slag te gaan met het normenkader en bijbehorend stappenplan. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

 

Meer nieuwsitems