24 april 2017

De Notitie Onderwijscao’s en de effecten van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren op de jaarrekening is geactualiseerd en is in de vorige nieuwsbrief al eerder gepubliceerd. Na zorgvuldige bestudering blijkt dat de tekst iets verduidelijkt is vandaar dat we de notitie nogmaals onder uw aandacht brengen. In de notitie treft u zoals eerder gemeld, een analyse aan waardoor de gevolgen voor de jaarverslaggeving per sector inzichtelijk worden gemaakt.

Inmiddels is er wat discussie ontstaan over de concrete toepassing in zowel het mbo als het ho. Hier is ‘maatwerk’ nodig. Wij adviseren u in overleg met uw accountant hier nadere afspraken over te maken.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Meer nieuwsitems