17 maart 2022

Vanwege de oorlog is een enorme stroom vluchtelingen op gang gekomen, die richting het westen trekt. Ook in ons land worden vluchtelingen opgevangen. Op diverse onderwijsinstellingen zijn er initiatieven om deze vluchtelingen onderwijs aan te bieden. Een mooie ontwikkeling, die ook wat uitdagingen met zich meebrengt. Wat is belangrijk:

1. Begeleiding van vluchtelingen

De Oekraïense vluchtelingen hebben door de oorlog mogelijk dingen gezien waar hun Nederlandse leeftijdsgenoten niet mee zijn geconfronteerd. Dit kan leiden tot psychische problemen, maar ook tot het afzonderen van hun leeftijdsgenoten. Er worden al mooie initiatieven opgezet, bijvoorbeeld het werken met buddy’s en opvang in gezinnen.

Wanneer u reeds bekend bent met de opvang van zogenoemde ‘nieuwkomers’ is dit niet nieuw voor u. Wanneer u voor het eerst te maken krijgt met de opvang van nieuwkomers, is een goede begeleiding van deze kinderen van groot belang. Er kunnen middelen zoals subsidies zijn om dit te bekostigen. Neem gerust contact met ons op om hierover door te praten.

2. Verwerking in de leerlingenadministratie

Deze leerlingen dienen regulier te worden ingeschreven als nieuwkomers. U komt ook in aanmerking voor aanvullende bekostiging ‘eerste opvang nieuwkomers VO’. Bent u nog niet bekend met de nieuwkomersbekostiging? De regeling uit 2019/2020 is onveranderd. Onze collega Dennis Demoed vertelt u hier meer over

Basis voor deze bekostiging is de datum van vestiging in Nederland van deze nieuwkomers. Hierbij speelt een aantal praktische probemen:

  • Geen datumstempels in paspoorten
  • Het ontbreken van coa-formulieren
  • Nog geen inschrijvingen bij gemeenten.

De datum van vestiging in Nederland kan hierdoor niet goed worden vastgesteld. Wij hebben dit punt onder de aandacht gebracht bij de VO-Raad. Op dit moment lopen de gesprekken met het ministerie en de VO-raad voor een praktische oplossing hiervan. Wij houden u op de hoogte van de uitkomst.

Hoewel  met name de administratieve kant nog niet geheel duidelijk is, is het goed om te zien dat er veel wordt gedaan om deze vluchtelingen op te vangen. Wanneer er meer ontwikkelingen zijn op dit gebied, informeren wij u hier uiteraard over.

Meer nieuwsitems