17 september 2015

Het zoeken van werk hoeft het uitvoeren van vrijwilligerswerk bij uw stichting en vereniging niet in de weg te staan. Als stichting en vereniging is er dan ook ruimte om hiervan uw voordeel te doen. Er zijn wel voorwaarden verbonden door het UWV aan dit vrijwilligerswerk. Het is goed hier notie van te nemen om niet voor verrassingen te komen staan.

Vrijwilligerswerk tijdens uitkering

Heeft u een WW-uitkering en wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Dan mag dat. Vrijwilligerswerk is een goede manier om werkervaring op te doen. En om uw sociale contacten te onderhouden. Maar als u betaald werk zoekt, dan mag vrijwilligerswerk uw re-integratie niet belemmeren. Let er ook op dat niet alle werk ook vrijwilligerswerk is. UWV moet altijd beoordelen of het werk dat u gaat doen vrijwilligerswerk is. Geef dus altijd aan ons door dat u vrijwilligerswerk wilt gaan doen.

Wat is vrijwilligerswerk in dit verband?

Vrijwilligerswerk is werk:

  1. dat u doet bij een organisatie die door de Belastingdienst is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Of bij een organisatie die voldoet aan de regels voor een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). U kunt hier bij de Belastingdienst meer informatie over krijgen.
  2. dat bij de vestiging van de organisatie waar u gaat werken al minimaal 1 jaar alleen door vrijwilligers wordt gedaan. Ook mag er bij die vestiging minimaal 1 jaar voordat u het werk gaat doen, geen vacature voor zijn geweest. Als de vestiging of het werk korter dan een jaar bestaat, dan kijken we naar werk bij een andere vestiging van deze organisatie. Of bij een vestiging van een vergelijkbare organisatie; waarvoor de (onkosten)vergoeding niet hoger is dan het maximum bedrag dat u voor vrijwilligerswerk mag krijgen.

Geldt dit niet voor het werk dat u doet? Dan is het geen vrijwilligerswerk. Voor ons bent u dan geen vrijwilliger. Als u het werk toch gaat doen, dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering.

UWV beoordeelt vrijwilligerswerk

UWV moet altijd beoordelen of het werk dat u gaat doen vrijwilligerswerk is. Geef het daarom altijd aan ons door als u vrijwilligerswerk wilt gaan doen. U geeft dit door met het formulier Toestemming vragen voor vrijwilligerswerk naast uw WW-uitkering

Bron: UWV

Meer nieuwsitems