8 mei 2023

Onderwijsaccountantsprotocol

Hoewel de controles van boekjaar 2022 nog volop lopen, ontvingen wij van de Onderwijsinspectie al het eerste concept van het Onderwijsaccountantsprotocol 2023. Het aantal wijzigingen dat in dit eerste concept is verwerkt ten opzichte van 2022 is zeer beperkt en voornamelijk het gevolg van technische wijzigingen of vervallen regelgeving.

Aanvraagdatum subsidie opleidingsschool

Eén wijziging viel iets meer op. Deze heeft geen gevolgen voor de controle. Maar wel voor de aanvraag van de subsidie voor instellingen die een opleidingsschool zijn voor studenten. De wijziging in het controleprotocol is het gevolg van een wijziging in de Regeling Opleidingsscholen 2019. Deze regeling is aangepast voor wat betreft de uiterste aanvraagdatum van de subsidie. Tot vorig jaar gold dat de opgave met aantallen studenten uiterlijk 30 september moest worden ingediend. Vanaf 2023 is deze datum vervroegd;  de aanvraag voor 2023-2024 moet voor 1 juli 2023 ingediend zijn. De inleverdatum 1 juli geldt vanaf nu voor alle schooljaren.

Meer nieuwsitems