5 september 2019

Op 26 juni 2019 heeft er een algemeen gezamenlijk overleg in de Twee Kamer Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport plaats gevonden over de voortgang m.b.t. het passend onderwijs. Onderwerp van bespreking was de brief van de minister d.d. 19 juni 2019 over de voortgang van passend onderwijs. U kunt de brief met de bijlage downloaden op de website van de Tweede Kamer.

Het verslag van de vergadering kunt u hier vinden. In de vergadering zijn door de leden van de commissies diverse ideeën geopperd, zoals een verbod op reserves voor samenwerkingsverbanden, het opheffen van samenwerkingsverbanden en het wettelijk vastleggen van de basisondersteuning.

In 2020 zal een evaluatie van passend onderwijs plaatsvinden, waarin de uitkomsten van het overleg van 26 juni 2019 worden meegenomen.

Bron:  www.tweedekamer.nl

Meer nieuwsitems