31 mei 2022

Een duidelijke visie in de medische praktijk geeft richting aan de toekomst. Daarom is het belangrijk om twee vragen te stellen binnen je praktijk:

  1. Waar staat de praktijk in het hier en nu?
  2. Waar wil de praktijk  over vijf jaar staan?

Tijdens Praktijkmanagersdag 2022 heb ik met een aantal praktijkmanagers nagedacht over de visie binnen de eerstelijnsgezondheidspraktijk. Het blijkt dat binnen veel praktijken er weinig tot geen aandacht is voor de visie. Terwijl veel praktijkmanagers wel het belang en de behoefte zien van een goede visie. Daarom is het goed om hier met elkaar het gesprek over aan te gaan.

Waarom is een goede visie belangrijk voor de medische praktijk?

Een sterke visie creëert duidelijkheid in de praktijk en voorkomt ad hoc beslissingen. Het draagt bij aan het werven en het behouden van personeel. Het geeft richting waar je naar toe wil en dat zorgt voor vastberadenheid en motivatie bij het personeel. Het geeft focus op welke zorg wil ik leveren en welk personeel heb ik daarbij nodig.

Hoe pak je dit aan als praktijkmanager?

Neem als praktijkmanager de regierol en zorg dat je onder de koffie of de lunch het een keer laat vallen bij zowel de praktijkhouder als bij het personeel. Zodat het gesprek op gang komt. Als het gesprek op gang is, organiseer dan een sessie met de praktijkhouder om kaders te bepalen of om de praktijkhouder naar zijn visie te vragen. Uiteindelijk is het doel dat je een krachtige visie hebt vanuit de praktijkhouder, die gedragen wordt door het personeel. Kies daarom voor een sessie met het hele team om hierover te brainstormen en zo de visie vast te stellen.

Waar staat de praktijk nu?

Vraag jezelf als praktijkmanager af: waar sta ik nu? Daarbij is het goed om aandacht te hebben voor in ieder geval vier onderdelen.

  • Hoe staat het met de zorg die ik lever en wat is mijn visie daarop?
  • Wat is mijn personeelsbeleid en waar liggen op dit punt mijn uitdagingen?
  • Hoe verloopt de praktijkvoering nu en waar liggen de knelpunten?
  • Welke impact hebben de visie op zorg en de uitdagingen en knelpunten op de financiën?

Waar staat de praktijk over 5 jaar?

Als je weet waar je nu staat en je de vraag hebt beantwoord waar je over 5 jaar wilt staan, kan gewerkt worden aan een plan. Waarbij je steeds stap voor stap toewerkt naar het grotere doel.

Tijdens de Praktijkmanagersdag zijn hier mooie gesprekken over geweest. Van harte welkom om te sparren over wat dit betekent in jouw medische praktijk.

J.H. (Johan) Arends LLM RB

Johan Arends
0342-400200
jarends@vanreeacc.nl

 

Meer nieuwsitems