25 april 2024

Werkgevers in de kinderopvang, brancheorganisaties BK en BMK en de vakbonden hebben een principeakkoord bereikt voor de overgangs-CAO Kinderopvang. De BMK delegatie ziet dit als een blijk van waardering voor de inzet en professionaliteit van de medewerkers.” Pedagogisch medewerkers gaan er in de tweede helft van 2024 op vooruit. Ook de stagevergoeding gaat omhoog. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor een betere balans tussen werk en privé, een voorbeeld is het project ‘Medezeggenschap en gezond roosteren’. Medewerkers worden op grond hiervan meer betrokken bij de totstandkoming van roosters, zodat er meer duidelijkheid is over wanneer er gewerkt moet worden. De bekendmaking van het rooster wordt veranderd van 2 naar minimaal 3 weken van tevoren. Ook komt de extra roosterdag te vervallen.

De belangrijkste aanpassingen in cijfers:

  • Per 1 juli 2024 stijgt de eindejaarsuitkering van 3 % naar 4 % voor medewerkers die op of na 1 juli 2024 in dienst zijn
  • Per 1 november 2024 sijgen de salarissen met 1,5 %, waardoor de loonstijging over heel 2024 uitkomt op 6,5 %
  • Per 1 september bedraagt de minimale stagevergoeding € 60 per maand voor een dag stage per week, met een maximum van € 300 per maand, dit is een stijging van 50 %
  • De werkgever verdubbelt maximaal de eerste 12 uur (was 6 uur) die de medewerker toevoegt aan het levensfasebudget.

Dit principeakkoord loopt van 1 juli tot en met 31 december 2024. Het wordt ter instemming voorgelegd aan de achterban. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Wilt u doorpraten over de gevolgen voor uw kinderopvang? Wij denken graag met u mee. Neem gerust contact op.

Meer nieuwsitems