21 januari 2022

Elke ANBI heeft de verplichting om op de eigen website of op de gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie gegevens te publiceren. Deze publicatieverplichting is één van de eisen om aangemerkt te blijven worden als ANBI. Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om voor publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. Uw instelling is een grote ANBI als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 1. De ANBI werft actief geld of goederen onder derden en de baten zijn in het boekjaar meer dan € 50.000. Deze kwalificatie geldt in het algemeen niet voor onderwijsinstellingen, maar voor fondsenwervende instellingen.
 2. Uw instelling is een niet-fondsenwervende ANBI met minimaal € 100.000 aan lasten in het boekjaar. Dit zijn dus feitelijk alle onderwijsinstellingen die ook ANBI zijn.

Het standaardformulier dat gebruikt moet worden kunt u vinden op de website van de belastingdienst. Het formulier moet dit jaar ingevuld worden op basis van de jaarcijfers over 2021.

Indien uw instelling geen grote ANBI is mag u ook gebruik maken van het formulier. Dat is echter niet verplicht. Als u geen gebruik maakt van het formulier dienen in ieder geval jaarlijks voor 1 juli de volgende gegevens gepubliceerd te worden:

 • Naam van de instelling
 • Het RSIN of fiscaal nummer
 • Contactgegevens
 • Doelomschrijving
 • Hoofdlijnen van het beleidsplan
 • Functies van de bestuurders
 • Namen van de bestuurders
 • Beloningsbeleid
 • Actueel verslag van uitgevoerde activiteiten
 • Financiële verantwoording.

Meer nieuwsitems