4 mei 2022

Het wel of niet integraal publiceren van de jaarverslaggeving is al vele jaren onderwerp van gesprek in de onderwijssector. OCW was terughoudend met het afdwingen van integrale publicatie door middel van wetgeving. Mede op verzoek van onderwijsinstellingen. Met behulp van de sectorraden is geprobeerd de publicatie via de sectorcodes voor goed bestuur te bevorderen. Naar het oordeel van OCW heeft dat onvoldoende resultaat opgeleverd. Om die reden is onlangs de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO) aangepast. In de aangepaste regeling is opgenomen dat alle onderwijsinstellingen de volledige jaarverslaggeving openbaar moeten maken. Uit de toelichting blijkt dat onderwijsinstellingen de jaarverslaggeving in ieder geval op de eigen website moeten publiceren. De jaarverslaggeving bestaat volgens de geldende definitie uit het geheel van:

  • De jaarrekening
  • Het bestuursverslag
  • De overige gegevens.

Dit betekent dat het niet meer voldoende is om alleen een publieksversie van de verslagen te publiceren. Uiteraard is dat nog wel toegestaan, maar daarnaast moet dan ook de integrale set op de website opgenomen worden. Voor deze publicatie geldt een uiterste datum die ook voor het indienen van de jaarverslaggeving bij DUO geldt: 1 juli van elk jaar.

Meer nieuwsitems