19 december 2016

Doet iemand bij u vrijwilligerswerk? En geeft u hem of haar daar iets voor, bijvoorbeeld geld of een tegemoetkoming in natura? Dan valt de vrijwilliger misschien onder de vrijwilligersregeling. De Regelhulp vrijwilligers geeft u hiervan een indicatie.

Met de Regelhulp vrijwilligers beantwoordt u per vrijwilliger een aantal vragen. Bijvoorbeeld bestuurders, trainers, kantinemedewerkers en sporters kunnen vrijwilliger zijn. Als de vrijwilligersregeling van toepassing is, hoeft u geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Voor sportorganisaties en non-profitorganisaties in Nederland
De regelhulp is voor sportorganisaties (commercieel en non-profit) en voor non-profitorganisaties. U kunt de regelhulp alleen gebruiken voor activiteiten in Nederland.

De Regelhulp Vrijwilligers is tot stand gekomen in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, NOC*NSF, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), Werkgevers in de Sport (WOS) en diverse sportbonden.

Bron: Belastingdienst

Meer nieuwsitems