28 juni 2022

Vanaf 2023 wordt in het primair onderwijs de vereenvoudiging van de bekostiging doorgevoerd. Dit betekent in hoofdlijnen dat de manier waarop de subsidie voor scholen wordt berekend, overzichtelijker en duidelijker moet zijn. Ook wordt de periode aangepast waarvoor de subsidie wordt berekend en toegekend. Dit gaat namelijk van schooljaar naar kalenderjaar.

Vordering op de balans

De vereenvoudiging heeft ook gevolgen voor de vordering op OCW. Want dat is het bedrag dat elke instelling in het primair onderwijs op 31 december normaal gesproken op de balans heeft staan. Vanaf de jaarrekening 2022 kan deze vordering niet meer worden opgenomen omdat vanaf 1 januari 2023 de nieuwe bekostiging ingaat.

Indicatie subsidiebedragen 2023

Na de zomer van 2022 gaat u meestal alweer beginnen met het opstellen van de begroting voor 2023. Voor het opstellen van een goede begroting is het uiteraard van groot belang om te weten:

  • over hoeveel inkomsten uw onderwijsinstelling kan beschikken en
  • wat er dus uitgegeven kan worden.

Om dit in beeld te krijgen is sinds vorige week een rekentool beschikbaar gesteld door de PO-raad. Deze geldt voor basisscholen en speciale basisscholen. Via de rekentool kunt u een indicatieve beschikking voor de lumpsumsubsidie 2023 opvragen.

Ons advies over bekostiging

Op dit moment is deze informatie nog niet beschikbaar voor scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Want voor deze scholen volgt een eigen rekentool. Vanzelfsprekend houden wij u graag op de hoogte.

Meer nieuwsitems