23 februari 2023

Opgave van uitbetalingen

De per 1-1-2022 nieuw ingevoerde renseigneringsverplichting doet veel stof opwaaien. Deze regeling is ook van toepassing op onderwijsinstellingen en SWV Passend Onderwijs. Voor 31-1 jl. moest opgave worden gedaan voor uitbetalingen over 2022 aan natuurlijke personen die geen btw in rekening brengen dan wel btw-vrijgesteld hun diensten aanbieden. De nieuwe renseigneringsverplichting is de vervanger van de zogenaamde IB-47 opgave.

Renseignering en AVG

Een veel terugkerende praktijkvraag is hoe deze regeling zich verhoudt tot de AVG-wetgeving. In de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) is geregeld dat de opgave van uitbetaalde bedragen moet plaatsvinden met behulp van het BSN van diegene aan wie wordt uitbetaald. Dit leidt in de praktijk tot vragen en roept weerstand op.

Overleg met de Belastingdienst

Onze fiscalist Arjan van der Bok heeft zitting in de fiscale commissie van SRA. SRA is een belangrijke netwerkorganisatie van accountantskantoren en overlegt regelmatig met de Belastingdienst. Arjan heeft via deze commissie nogmaals aandacht gevraagd voor onder andere de AVG-wetgeving en de automatische gegevensuitwisseling via de Voor Ingevulde Aangifte (VIA). Hieromtrent vindt verder overleg plaats met de Belastingdienst. In dat kader is de Belastingdienst verzocht nadere informatie te verstrekken via een aanvulling op de eerder gepubliceerde vragen en antwoorden. Wij houden u op de hoogte van de uitkomsten.

Meer nieuwsitems