12 oktober 2020

In de RI&E brengt u als werkgever alle arbeidsrisico’s binnen het bedrijf of organisatie in kaart. Vervolgens maakt u een plan van aanpak voor het beheersen van deze risico’s.

Het doel van de RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. Dit is van belang voor het bedrijf en de medewerkers.

Verplicht

Iedere werkgever moet een RI&E hebben. Het niet hebben van een RI&E is direct beboetbaar. De komende periode controleert de Inspectie SZW strenger op de aanwezigheid van een RI&E.

Verantwoordelijk

De werkgever is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en actueel houden van de RI&E. Daarvoor doorloopt de werkgever het stappenplan en de resultaten hiervan legt hij schriftelijk vast.

De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor iedereen die voor het bedrijf werkzaamheden verricht. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan uitzendkrachten en flexwerkers.

RI&E in 7 stappen

Stap 1. Inventariseer de risico’s in het bedrijf

Inventariseer voor het bedrijf de belangrijkste risico’s en beschrijf deze.
Een manier om dat te doen is door werk risico’s in te delen naar risico-soorten zoals gevaarlijk werk, emotionele belasting, omgevingsfactoren.

Het is aan te raden om ook de werknemers bij deze inventarisatie te betrekken.

Stap 2. Evalueer en prioriteer de risico’s

Vergelijk alle risico’s en rangschik deze van groot naar klein.

Evalueer per risico:

  1. welke functies/medewerkers met het risico te maken hebben;
  2. hoe vaak; en
  3. hoe groot de gevolgen zijn als het misgaat.

Houd er rekening mee dat risico’s per locatie of bedrijfsonderdeel kunnen verschillen.

Stap 3. Stel een plan van aanpak op

Leg vast met welke maatregelen de risico’s beheerst kunnen worden. Bepaal ook wie de maatregelen gaat nemen en binnen welke termijn.

Stap 4. Toetsen van RI&E

Laat de RI&E (inclusief plan van aanpak) toetsen door een gecertificeerde arbodienst of  arbo deskundige.
Het is mogelijk dat de werkgever naar aanleiding van dit deskundige advies de RI&E nog moet aanpassen. Wie de RI&E toetst is afhankelijk van het arbodienstverleningscontract dat de werkgever heeft. Elk bedrijf moet zo’n contract hebben.

Werkt de werkgever met minder dan 25 medewerkers? Dan kan het zijn dat de werkgever de RI&E niet hoeft te toetsen.

Stap 5. Bespreek de RI&E binnen uw bedrijf

Heeft de werkgever een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Dan heeft deze instemmingsrecht op de RI&E.

Stap 6. Aan de slag!

De werkgever kan nu aan de slag met het treffen van risicobeperkende maatregelen. Zorg dat de preventiemedewerker daar actief bij betrokken is.

Stap 7. Evalueren en bijstellen

Houd de RI&E actueel.

Veranderingen of gebeurtenissen in het bedrijf kunnen leiden tot nieuwe inzichten over de risico’s in het bedrijf of de prioriteiten. In dergelijke situaties is het noodzakelijk de RI&E bij te stellen.

 

Onze HR-consultants helpen u graag verder!

Meer nieuwsitems