16 januari 2020

Van Ree HR Consultants BV biedt een frisse kijk op uw organisatie. Wij faciliteren u graag door het verstrekken van informatie.

De Special Lonen 2020 is een praktisch naslagwerk voor u als werkgever, adviseur of HR-professional. In  deze uitgave vindt u actuele cijfers over onder andere het minimumloon, premiepercentages voor werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en het gebruikelijke loon voor de directeur-grootaandeelhouder. Ook bevat het informatie over de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans, de Wet compensatie transitievergoeding, de werkkostenregeling en de auto en de fiets van de zaak.

Voor een frisse kijk op deze informatie bent u welkom bij onze adviseurs.