16 juni 2020

De uurprijzen worden ieder jaar geïndexeerd. De indexering hangt af van de verwachte loon- en prijsontwikkelingen. Ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag. Deze is gebaseerd op uurprijzen. Maar let op: de toeslag is afhankelijk van hun inkomen.

Staatssecretaris Van Ark stelt voor dat de uurprijzen in 2021 met 3,5 % worden verhoogd. Dit staat in het ontwerpbesluit aan Tweede Kamer. In het najaar besluit de Tweede Kamer hierover. Wij houden u graag op de hoogte.

Een overzicht van de uurprijzen vindt u op de site van Kinderopvangtotaal.