5 oktober 2023

Veel mbo-studenten komen tijdens hun studie financieel op eigen benen te staan. Hoe om te gaan met deze verantwoordelijkheid blijkt in de praktijk een uitdaging. Zo laat onderzoek van het Nibud onder andere zien dat meer dan een kwart van de mbo-studenten te maken heeft met betaalachterstanden of schulden. Juist op school zijn er kansen om hierover in gesprek te gaan en erover te leren. De subsidie biedt scholen de mogelijkheid om hierop in te spelen.

Mbo-scholen kunnen voor een langere periode (maximaal 3 jaar) eenmalige financiële ondersteuning aanvragen. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld docenten een opleiding laten volgen om financiële educatie in de bestaande vakken te integreren, medewerkers aannemen of vrijstellen om te zorgen dat financiële educatie een structurele plek krijgt op school, of financiële begeleiding organiseren voor studenten met geldzorgen.

Deze subsidie kunt u tot 16 oktober 2023 aanvragen. Details over de subsidieregeling vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Subsidieregelingen zijn niet voor iedereen dagelijkse kost. Wij helpen u graag verder als u vragen heeft.

Meer nieuwsitems