23 november 2023

Subsidieregeling Patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) 2024-2028

 Vanaf 2024 komt er in totaal €50 miljoen vrij voor het versterken van de positie van patiënten en cliënten. Hiervan gaat €30,5 miljoen naar de subsidieregeling voor pg-organisaties (2024-2028).

Deze regeling is bedoeld voor verenigingen of stichtingen die zich primair richten op het versterken van de stem en positie van mensen met een aandoening en/of beperking. Het gaat dan om patiënten, gehandicapten, mensen met een chronische ziekte, mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten of wettelijk vertegenwoordigers. Deze organisaties beogen bij te dragen aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van de zorggebruiker.

Ga naar de site van DUS-I voor meer informatie.

Voor de meeste organisaties zal vooral Stroom 1 (de instellingssubsidie) van toepassing zijn.

Heeft u vragen of wilt u hulp bij het aanvragen van de subsidie? Neem contact met ons op.

 

Meer nieuwsitems