16 januari 2019

Vlak voor kerst werd een wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties aangeboden. Dit conceptvoorstel verplicht maatschappelijke organisaties om donaties van meer dan € 15.000 per jaar openbaar te maken in een donatie overzicht en dat 7 jaar te bewaren.

Hiermee beoogt de Minister van Justitie en Veiligheid meer inzicht in de herkomst van grote donaties aan maatschappelijke organisaties. En dus wil het ministerie voorkomen dat door buitenlandse geldstromen naar maatschappelijke organisaties onwenselijke invloed wordt gekocht. Middels een internetconsultatie kan op dit voorstel gereageerd worden.

Enkele begrippen

Maatschappelijke organisaties zijn stichtingen, verenigingen, kerkelijke organisaties en vergelijkbare buitenlandse entiteiten die duurzaam in Nederland activiteiten uitoefenen. Een donatie is iedere bijdrage in geld of natura, anders dan subsidie.

Voorstel

Maatschappelijke organisaties moeten een donatie overzicht openbaar maken op hun website of via deponering bij de Kamer van Koophandel. Op het donatie overzicht moet het bedrag, de naam en woonplaats van de donateur en de datum van het donatieoverzicht vermeld worden. Het overzicht moet zeven jaar voor inzage beschikbaar zijn. Een donateur kan een natuurlijk persoon zijn, maar ook een rechtspersoon.

Bovendien moeten stichtingen hun balans en staat van baten en lasten publiceren. Ook deze gegevens moeten 7 jaar lang zichtbaar blijven.

Vrijstelling

De maatschappelijke organisatie kan een verzoek indienen bij de Minister van Rechtsbescherming om publicatie van de naam en woonplaats van de donateur achterwege te laten. De organisatie moet dan motiveren welke concreet gevaar voor de donateur kan voortvloeien voor zijn veiligheid.

Consultatie

Maatschappelijke organisaties in de vorm van stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen, belanghebbenden zoals leden, donateurs, gemeenten wordt o.a. gevraagd welke objectieve, niet-discriminatoire criteria gebruikt kunnen worden om: 1) categorieën van maatschappelijke organisaties vrij te stellen van de verplichting om een donatieoverzicht openbaar te maken; en 2) categorieën van stichtingen vrij te stellen van de verplichting om de balans en staat van baten en lasten openbaar te maken.

Reageren kan tot 22 februari 2019.

Bron: Kleine Goede Doelen

Meer nieuwsitems