17 maart 2022

Sinds 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen met zeggenschap in te schrijven in het UBO-register. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, oftewel de uiteindelijk belanghebbende. Let op dat u vóór 27 maart 2022 de UBO(’s) bij de Kamer van Koophandel in dient te schrijven. Wanneer de deadline wordt overschreden, bestaat er een kans op een stevige sanctie. Maar wie is UBO? Hoe gaat een UBO-inschrijving in z’n werk? En wat is daarvoor nodig?

Wie is de ‘ultimate beneficial owner’?

Dit betreffen de personen met de uiteindelijke zeggenschap over een onderneming, stichting of vereniging. Er is sprake van een UBO, wanneer op een natuurlijk persoon één van de volgende situaties van toepassing is:

  • Een aandelenbelang van meer dan 25%, of
  • Een belang van meer dan 25% in het stemrecht, of
  • Een economisch belang, groter dan 25%, of
  • De feitelijke zeggenschap over de organisatie.

Alleen natuurlijke personen kunnen UBO zijn. Wanneer uw organisatie een B.V. als aandeelhouder heeft, moet u dus bepalen wie daarvan de aandelen in bezit heeft om erachter te komen wie de UBO is van uw organisatie.

Tip!

Het uiteindelijke belang kan ook indirect zijn. Let dus goed op bij het bepalen van wie de UBO’s zijn.

Hoe kan een UBO worden ingeschreven en wat heeft u nodig?

Bestuurders van organisaties kunnen terecht bij de Kamer van Koophandel voor de inschrijving van hun UBO’s. Bestaande organisaties kunnen hun UBO’s online inschrijven via de website van de Kamer van Koophandel. Startende organisaties kunnen hun UBO’s bij de Kamer van Koophandel of notaris inschrijven tegelijk met de oprichting. Wanneer u meerdere organisaties heeft, moet u voor elk van die organisaties afzonderlijk de UBO’s registreren.

Daarvoor heeft u een aantal persoonlijke gegevens nodig van de UBO’s zoals BSN en een kopie van het identiteitsbewijs. Daarnaast heeft u ook documenten en/of gegevens nodig waaruit het uiteindelijke belang van deze persoon blijkt. Denk hierbij aan een akte van oprichting, statuten, een aandeelhoudersregister of bestuursverslag.

De wet waarin verplicht wordt om ook voor trusts, bijvoorbeeld een Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR), een UBO te registreren, zal naar verwachting per 1 oktober 2022 in werking treden. Na inwerkingtreding hebben trusts drie maanden de tijd om de UBO te registreren.

Sancties

Het is belangrijk dat alle UBO’s vóór 27 maart 2022 staan geregistreerd. Het niet op tijd, niet volledig of helemaal niet opgeven van UBO’s wordt gezien als een economisch delict waarvoor sancties kunnen worden opgelegd aan de organisatie. De mogelijke sancties die kunnen worden opgelegd zijn een geldboete met een maximum van € 22.500 of zelfs een taakstraf of hechtenis van 6 maanden.

Tip!

Voorkom een sanctie en registreer tijdig de UBO’s van uw organisatie.

De kans dat uitstel voor de registratie wordt verleend is klein aangezien de verplichting om UBO’s te registreren al loopt vanaf 27 september 2020.

Heeft u vragen over uw UBO-registratie? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u bijstaan in het registeren en helpen u graag verder.

Arjan Van Der Bok

mr. A.A.(Arjan) van der Bok RB MB MFP
Belastingadviseur/ Fiscaal directeur

Remko van de Craats

R.(Remko) van de Craats RB
Belastingadviseur

mr. G.C.(Govert) Meerkerk
Belastingadviseur

    Meer nieuwsitems