10 oktober 2018

In een nieuwsbrief eerder dit jaar is gemeld dat naar aanleiding van de slotbijeenkomst van de Pilot Bestuursverslag bij het ministerie van OCW de concept handreiking Bestuursverslag is aangepast. Deze aangepaste versie van de handreiking is door het ministerie voorgelegd aan de werkgroep Onderwijs van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De werkgroep heeft aangegeven de handreiking zorgvuldig te willen bestuderen. In de vergadering van eind november zal de handreiking aan de orde komen.

Bron: ministerie van OCW

Meer nieuwsitems