8 juni 2020

Minister Slob heeft besloten de urenuitbreiding van voorschoolse educatie definitief vast te stellen op 1 augustus 2020. De brancheorganisaties kinderopvang, ouderorganisatie Boink en de PO-Raad verzochten de minister om dit uit te stellen. Want sommige gemeenten en kinderopvangorganisaties zijn niet goed genoeg voorbereid. Dit ten gevolge van de coronacrisis. De datum is al eerder op verzoek van de sector uitgesteld. Minister Slob wil de datum niet opnieuw uitstellen, omdat er de afgelopen weken geen voorschoolse educatie heeft plaatsgevonden en het daarom juist nu extra belangrijk is dat de urenuitbreiding doorgang vindt. Bovendien heeft bijna de helft van de gemeenten de urenuitbreiding al per 1 januari 2020 gerealiseerd. Op de site van het Ministerie van OCW vindt u de kamerbrief over voorschoolse educatie.