11 februari 2022

Bij het woord “vennootschapsbelasting” denkt u ongetwijfeld aan bedrijven, ondernemingen die op winst gericht zijn. Niet aan uw organisatie in het sociaal domein. Immers, uw doel is niet in de eerste plaats om winst te maken, maar om wat te betekenen voor de burgers in uw gemeente of regio.

Wij als accountants en adviseurs van Van Ree zien steeds vaker dat de Belastingdienst interesse toont in stichtingen en verenigingen. Daarmee ook in sociaalwerkorganisaties. Wanneer u jaarlijks positieve resultaten behaalt, kan dat een indicatie zijn voor ‘winst’. En dus komt u in beeld voor vennootschapsbelastingplicht.

Uw brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland is met de Belastingdienst in overleg getreden om te komen tot afspraken en duidelijkere richtlijnen ten aanzien van de (mogelijke) belastingplicht voor de vennootschapsbelasting bij sociaalwerkorganisaties. Op deze wijze hoopt Sociaal Werk Nederland de discussie over de (mogelijke) vennootschapsbelastingplicht op gang te brengen en toekomstige onduidelijkheden en onzekerheden weg te nemen.

Naar aanleiding van het overleg tussen Sociaal Werk Nederland en de Belastingdienst is gebleken dat dit een actueel onderwerp is. Sociaal Werk Nederland heeft als gevolg hiervan drie regionale bijeenkomsten over de vennootschapsbelasting georganiseerd.

Concrete vragen die er momenteel bij sociaalwerkorganisaties leven, betreffen onder andere:

  • wat is de kans dat een sociaalwerkorganisatie formeel als belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting wordt aangemerkt?
  • wat is de impact als een sociaalwerkorganisatie formeel als belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting wordt aangemerkt?
  • kan er gekozen worden voor een integrale belastingplicht als niet alle activiteiten vennootschapsbelastingplichtig zijn?
  • Welke mogelijkheden zijn er om de fiscale winst te drukken, bijvoorbeeld in het geval van de fictieve loonkostenaftrek bij inzet van vrijwilligers?
  • Kan er een fiscaal pleitbaar standpunt zijn om niet actief in contact te treden met de Belastingdienst maar af te wachten?

Wij adviseren u om ontwikkelingen rondom de (mogelijke) belastingplicht voor de vennootschapsbelasting bij sociaalwerkorganisaties te volgen. Het is namelijk niet zo onschuldig als het lijkt. Vennootschapsbelastingplicht kan er bijvoorbeeld toe leiden dat:

  1. er geen sprake meer kan zijn van onbelaste vrijwilligersvergoedingen tenzij uw instelling beschikt over de ANBI-status;
  2. uitbreiding van de bestuurdersaansprakelijkheid gewenst wordt: bestuurders kunnen ook hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de tijdige afdracht van andere belastingen, zoals omzetbelasting en loonbelasting;
  3. de Belastingdienst de mogelijkheid heeft om vennootschapsbelasting na te vorderen over een periode van maximaal 5 jaar terug. Rekening houdend met belastingrente en mogelijke boetes kan dit snel oplopen.

Wij adviseren u als bestuur dan ook om uw fiscale positie te laten beoordelen. Desgewenst kan door een fiscaal adviseur van Van Ree Finance Consultants een onafhankelijke scan worden uitgevoerd waarbij nader wordt ingegaan op bovengenoemde vragen.

Meer nieuwsitems