14 december 2020

Bij besluit van 20 november 2020 is bepaald dat het verbod om leerlingen uit te sluiten van activiteiten als de ouders geen ouderbijdragen betalen in werking treedt op 1 augustus 2021.

Op 7 juli 2020 informeerden wij u over de inhoud van de wetswijziging.

De wetwijziging zelf is op 31 augustus 2020 gepubliceerd in het staatsblad.

 

Bron: www.overheid.nl

Meer nieuwsitems