31 oktober 2018

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer in een brief d.d. 16 augustus 2018 over de vereenvoudiging van het bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2021.

De minister en de VO-raad hebben geruime tijd gewerkt aan de vereenvoudiging van de bekostiging in het vo. De huidige bekostiging is complex, is ondoorzichtig en bevat ongewenste prikkels. Zo kan het voorkomen dat een de ene school voor een havoleerling een andere bekostiging ontvangt dan een andere school. Een ingewikkelde bekostiging belemmert de schoolbesturen bij hun financiële planning. Daarom heeft de minister in samenwerking met de VO-raad een vereenvoudigd bekostigingsmodel ontwikkeld, dat het aantal bekostigingsparameters fors terugbrengt, maar wel rekening houdt met reële kostenverschillen. Het aantal ongewenste prikkels wordt bovendien sterk verminderd.

In een vervolgbrief d.d. 31 oktober 2018 aan de Tweede Kamer gaat de minister in op de herverdeeleffecten van de nieuwe bekostiging.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Meer nieuwsitems