12 juni 2024

Het huidige kabinet heeft de inkomensonafhankelijke (bijna) gratis kinderopvang uitgesteld tot 2027. Vooruitlopend daarop wordt de kinderopvangtoeslag in 2025 en 2026 stapsgewijs verhoogd. Nadat het voorstel eerder in internetconsultatie is geweest is nu besloten om het ontwerpbesluit voor te leggen aan de Eerste en Tweede Kamer.

Het kabinet heeft besloten om de kinderopvangtoeslag volgend jaar te verhogen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen ongeveer € 29.400 en € 159.200. Dit maakt kinderopvang betaalbaarder voor middeninkomens, stimuleert (meer) werken en zorgt ook voor meer zekerheid over de toeslag. De toekenningszekerheid wordt vergroot omdat alle ouders met verzamelinkomens tot en met € 47.403 recht krijgen op het maximale vergoedingspercentage in zowel de eerste als tweede kindtabel. Inkomensstijgingen of fouten in de schatting van het inkomen leiden hierdoor voor circa 77.000 huishoudens niet meer tot een lager recht op toeslag bij definitieve toekenning van de kinderopvangtoeslag. Hiermee worden terugvorderingen voorkomen.

Het kabinet heeft in totaal € 429 miljoen uitgetrokken voor de verhoging van de kinderopvangtoeslag in 2025. Dit bedrag is het eerste deel van het extra budget voor kinderopvangtoeslag dat het kabinet tot 2027 heeft gereserveerd. Daarnaast worden met het ontwerpbesluit de maximumuurprijzen en toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag geïndexeerd voor het jaar 2025. Ook worden de maximumuurprijzen met € 0,04 minder geïndexeerd om enkele beleidsmaatregelen voor de kinderopvangtoeslag te dekken. Deze wijzigingen waren reeds bekend vanuit het concept wetsvoorstel zoals deze in april verscheen.

De leden van de Eerste en Tweede Kamer kunnen nu vier weken lang reageren op het voorstel van het kabinet. Het definitieve besluit wordt uiterlijk in oktober 2024 gepubliceerd, zodat de Dienst Toeslagen voldoende tijd heeft om de wijzigingen door te voeren in de systemen.

Arjen van der Plas

Meer nieuwsitems