30 oktober 2023

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een amendement. Let op, de Eerste Kamer moet hierover nog beslissen. Het doel is, de kinderopvangtoeslag beter te laten aansluiten bij de daadwerkelijke kosten die ouders (of verzorgers) maken voor kinderopvang. Het beoogde effect van de initiatiefnemers is een lastenverlichting voor huishoudens met lage en middeninkomens die gebruik maken van kinderopvang. Door het amendement worden de tarieven waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd in 2024 extra verhoogd. Daardoor dalen de netto kosten voor ouders.

De meeste kinderopvangorganisaties hanteren tarieven die hoger liggen dan de toeslagregeling nu dekt. Oplopende kosten, inflatie maar ook de bezuinigingen van de afgelopen jaren spelen daarbij een rol. Het amendement maakt de eerdere bezuinigingen op het toeslagtarief ongedaan, waardoor ook de hogere kosten die ouders nu maken worden gedekt door de toeslagregeling. Door het amendement stijgen de toeslagtarieven niet met 5,8% in 2024 maar met circa 10 tot 16%. Voor ouders dalen hierdoor de nettokosten voor kinderopvang.

Een uitgebreide toelichting leest u in dit document van de Tweede Kamer

Wilt u doorpraten over wat dit betekent voor uw kinderopvangorganisatie? Neem gerust contact met ons op.

 

Meer nieuwsitems