13 juni 2022

Hoe zat het ook alweer?

Oud-werknemers kunnen recht hebben op een WW-uitkering. Binnen het onderwijs hebben zij een bijzondere positie. Werkgevers in het onderwijs moeten deze kosten namelijk gedeeltelijk voor hun rekening nemen. Hiervoor is het Participatiefonds opgericht. Werkgevers in het onderwijs betalen premie aan het Participatiefonds. Eventuele uitkeringskosten worden vervolgens onder voorwaarden vanuit het Participatiefonds betaald. Bovendien begeleidt het Participatiefonds oud-werknemers om aan een baan te komen. Een oud-werknemer die voorafgaand aan het ontslag langer dan een jaar verbonden was aan de onderwijsinstelling, noemen we eigen wachtgelders. Hiervoor gold een herbenoemingsverplichting. Dat wil zeggen, dat u deze oud-werknemer bij voorrang in dienst moet nemen als er een vacature is.

Wat verandert er vanaf 1 augustus 2022?

Als gevolg van de modernisering van het Participatiefonds vanaf 1 augustus 2022 zal ook de wetgeving rond eigen wachtgelders veranderen. Over de belangrijkste gevolgen van deze modernisatie hebben wij u al geïnformeerd via onze accountantsverslagen en de whitepaper “Actuele ontwikkelingen Onderwijs”.

Wat verandert er al vanaf 1 april 2022?

Inmiddels is gebleken dat de betreffende wet- en regelgeving per 1 april 2022 onbedoeld (!) is vervallen. Dit betekent dat sinds 1 april de herbenoemingsverplichting van de eigen wachtgelders is vervallen. Dit geldt ook voor de regeling automatische ontheffing voor de herbenoemingsverplichting. Er is sprake van een harde knip tussen

  • het oude regime van de herbenoemingsverplichting en
  • het nieuwe onder het Participatiefonds.

De herbenoemingsverplichting  was dus tot 1 april 2022 nog van kracht, maar vanaf die datum niet meer. Sinds 1 april 2022 is geen sprake meer van een herbenoemingsverplichting, zowel voor nieuwe als voor oude gevallen.

Wat betekent dit voor uw situatie?

Tot 1 april 2022 moesten vacatures worden aangeboden aan de eigen wachtgelders en daarop moeten wij als accountants controleren. Vanzelfsprekend zijn wij voor u attent op deze wijzigingen in de wet- en regelgeving. Ook adviseren wij u graag bij individuele cases. Neem gerust contact op met uw relatiebeheerder.

Mr. Drs. G.J. (Gerlof) de Jong RA
gdjong@vanreeacc.nl

Meer nieuwsitems