27 mei 2024

VOG Kinderopvang ook geldig voor PO-instellingen

Vanaf 1 juli 2024 volstaat een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kinderopvang voor onderwijsprofessionals die in het primair onderwijs werken. Een aparte VOG voor het primair onderwijs is dan niet meer nodig. De nieuwe maatregel bespaart scholen en werknemers tijd en geld.

 Op dit moment hebben medewerkers die zowel in het primair onderwijs werken als in de kinderopvang nog twee aparte VOG’s nodig. Dit betekent extra administratieve en financiële lasten, terwijl een VOG-kinderopvang een minstens even zwaar screeningsprofiel heeft als een VOG-onderwijs.

Instemming werkgever primair onderwijs vereist

Vanaf 1 juli 2024 is een VOG-kinderopvang ook geldig in het primair onderwijs, zodat werknemers met deze VOG-kinderopvang kunnen volstaan. Hiervoor is het wel nodig dat de basisschool ermee akkoord gaat dat de werknemer alleen een VOG-kinderopvang heeft en niet ook nog een VOG voor het primair onderwijs. Het staat scholen vrij om hierin zelf een eigen afweging te maken.

Daarnaast mag een VOG-kinderopvang bij aanvang van het werk in het primair onderwijs niet ouder zijn dan zes maanden. Voor overblijfkrachten mag de VOG-kinderopvang bij aanvang van het werk niet ouder zijn dan twee maanden.

Invalleerkrachten

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister daarnaast aangegeven bekend te zijn met de problematiek met betrekking tot de VOG’s voor invalleerkrachten. Deze worden op korte termijn ingezet wegens ziekte. Het aanvragen van een VOG kost enkele dagen. Omdat de risico’s van het niet hebben van een VOG te groot worden ingeschat, blijft een VOG in deze situatie verplicht. Mogelijkheden om hier zo goed mogelijk mee om te gaan zijn het inrichten van een invalpool waarbij van de invalleerkrachten in de pool regelmatig een VOG wordt aangevraagd of het opvragen van een kopie van een geldige VOG die voor een ander schoolbestuur is aangevraagd als de invalleerkracht voor meerdere schoolbesturen werkt.

Systeem screening

Binnen het ministerie wordt onderzocht of het mogelijk om de manier van screenen van onderwijspersoneel te wijzigen. Hierbij worden twee mogelijkheden onderzocht: periodiek screenen of continu screenen.

Periodieke screening betekent dat regelmatig een nieuwe VOG opgevraagd moet worden door alle medewerkers en niet meer alleen bij het begin van een dienstverband. Het continu screenen wordt op dit moment ook al toegepast in de kinderopvang. Deze wijze van screenen scheelt veel administratieve lasten.

Het tijdig opvragen en ontvangen van VOG’s levert in de praktijk vaak tekortkomingen en bevindingen in de accountantscontrole op. Accountants melden elke niet tijdige of ontbrekende VOG. Veel instellingen hebben daarom jaarlijks te maken met een verslag van bevindingen. Het verlagen van de administratieve last door het aanpassen van de screeningsmethodiek zou instellingen dus erg helpen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

 

Bron: ministerie van OCW

Meer nieuwsitems