15 november 2022

Het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs’ is begin 2021 door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe wet gaat in vanaf kalenderjaar 2023. Vanaf dat moment wordt de bekostiging per kalenderjaar vastgesteld (voorheen op schooljaar).

Bekostigingssystematiek

In de ‘oude’ bekostigingssystematiek bedroeg de uitbetaling van het personele deel van de bekostiging van september tot en met december 35% van het totaal per schooljaar. Op basis van het aantal maanden (5 van de 12) zouden de instellingen recht hebben op 42% van de totale bekostiging. Dit verschil van ongeveer 7% werd opgenomen als vordering, vanwege de ontvangst in het volgende kalenderjaar.

Vordering op de balans

Doordat de bekostiging vanaf januari 2023 voor een kalenderjaar wordt toegekend in plaats van over een schooljaar, zit de balansdatum 31 december niet meer in de bekostigde periode. Hierdoor vervalt ook de vordering die jaarlijks op de balans stond. Over het vervallen van de vordering is enige onduidelijkheid ontstaan. Zo is in veel gevallen onder meer het begrip ‘afboeken van de vordering’ gebruikt. Dit is feitelijk gezien een onjuiste term. Er is namelijk sprake van een vordering aan het begin van het boekjaar, in dit geval 1 januari 2022 die in de loop van het boekjaar wordt ontvangen. De instellingen hebben in het nieuwe boekjaar namelijk recht op 7 van de 12 maanden bekostiging (januari t/m juli 2022). Dat komt overeen met 58% van het bedrag over het hele schooljaar. Maar er wordt daadwerkelijk 65% van de totale bekostiging ontvangen. Aan het einde van het schooljaar is er dus geen sprake meer van een vordering.

Verschil in opbouw

Het verschil met voorgaande jaren is dat er vanaf augustus 2022 geen sprake is van opbouw van een nieuwe vordering. De totale bekostiging voor de instellingen blijft gelijk aan het in augustus tot en met december daadwerkelijk ontvangen bedrag. De vordering die op 1 januari aanwezig was wordt dus niet rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen afgeboekt of iets dergelijks.  Maar valt in de eerste 7 maanden van 2022 vrij in de baten.

Meer nieuwsitems