25 mei 2021

Vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en afzien van hun beloning, kunnen dit bedrag als gift aftrekken van hun inkomen. Daarvoor is wel vereist dat de ANBI een vrijwilligersverklaring invult.

Giftenaftrek

Giften aan ANBI’s zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Daarvoor is onder meer vereist dat de ANBI voldoet aan een aantal voorwaarden, zoals het niet aanwezig zijn van een winstoogmerk.

Vrijwilligersverklaring

In de vrijwilligersverklaring geeft de ANBI aan dat een belastingplichtige vrijwilligerswerk voor de ANBI heeft verricht en daarvoor recht heeft op een vergoeding. Ook moet de ANBI verklaren bereid te zijn de vergoeding aan de vrijwilliger te betalen en in staat te zijn alle vergoedingen aan alle vrijwilligers uit te betalen. Tenslotte moet worden aangegeven dat de vrijwilliger wil afzien van de vergoeding.

Hoogte vergoeding

De hoogte van de vergoeding mag niet uitstijgen boven het wettelijk maximum. Dit is € 180 per maand en € 1.800 per jaar in 2021. Daarnaast hanteert de Belastingdienst bij een vergoeding op uurbasis een norm van € 5,00 per uur (of € 2,75 als de vrijwilliger jonger is dan 22 jaar). Deze norm geldt als een ‘safe harbour’; een hogere vergoeding is in specifieke gevallen mogelijk. De hoogte van de vergoeding over het gehele jaar moet ook in de vrijwilligersverklaring worden opgenomen.

Advies

Wij helpen u graag verder bij vragen rondom de inzet van vrijwilligers. Neem gerust contact op.

C. (Carlo) van Egdom RA MSc

Tel. 0343 – 415 940
cvegdom@vanreeacc.nl

 

Bron: SRA

Meer nieuwsitems