12 januari 2023

Wij zetten de belangrijkste punten voor u op een rijtje:

Maxima

De maxima van de Wet normering topinkomens (WNT) voor 2023 zijn bekend. Het  algemeen bezoldigingsmaximum is vastgesteld op € 223.000. Voor 2022 bedroeg dit € 216.000.

Normbedragen

Wanneer topfunctionarissen worden ingehuurd, gelden voor de eerste 12 maanden andere normbedragen:

 • Het uurtarief:
  maximaal € 212 in 2023
  was in 2022 € 206
 • Maandbedragen:
  voor maand 1 tot en met 6 maximaal € 29.500 per maand
  was € 28.600
  voor maand 7 tot en met 12 maximaal € 22.400
  was € 21.700

Vrijwilligersvergoeding

Als topfunctionarissen (bijvoorbeeld toezichthouders) een vrijwilligersvergoeding ontvangen, hoeft alleen de naam en functie verantwoord te worden voor de WNT. Dus niet de bezoldiging/vergoeding. Voor 2022 was dit bedrag € 1.800 (gelijk aan de fiscale vrijwilligersvergoeding). Voor 2023 is het € 1.900.

Vrijstelling

Kleine instellingen met een lage loonsom hebben een vrijstelling voor WNT-verantwoording. De loonsom die hiervoor als criterium geldt, is in 2023 maximaal € 175.000 (was € 160.000 in 2022).

Controleprotocol 2022

Dit is over 2022 ongewijzigd ten opzichte van 2021.

Publicatie op website

Niet gewijzigd, maar vaak vergeten: de WNT-verantwoording dient op internet gepubliceerd te worden voor een periode van tenminste zeven jaar.

Meer informatie over de WNT

Hier vindt u achtergrondinformatie en een link naar een stappenplan. Als u vragen heeft, helpen wij u graag verder. Neem gerust contact met ons op.

 

 

Voor onderwijsinstellingen geldt hetzelfde, alleen het reguliere bezoldigingsmaximum wordt anders bepaald. Daarvoor geldt in de sector onderwijs een klassenindeling die bepaald wordt door 3 criteria. Overigens geldt dit in andere sectoren ook. Bijvoorbeeld in de zorg geldt een klassenindeling op basis van 4 criteria.

Meer nieuwsitems