16 februari 2021

De overheid heeft op de site Ondernemersplein van de KvK de webmodule geopend waarmee u kunt beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking. Voorlopig gaat het nog om een pilot waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Arbeidsrelatie, ja of nee?

Als u iemand inhuurt voor bepaalde werkzaamheden, is soms onduidelijk of er sprake is van een arbeidsrelatie of dienstbetrekking. Dit is echter wel belangrijk. Want als hiervan sprake is, moet u loonheffing en premies werknemersverzekering inhouden.

VAR en wet DBA

In het verleden werd voor de beoordeling gebruik gemaakt van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Daarna volgde de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Hierin is geprobeerd met behulp van Modelovereenkomsten duidelijk te maken óf en wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie.

Let op! Opdrachtgever en -nemer kunnen deze Modelovereenkomsten nog steeds gebruiken. Deze staan op de site van de Belastingdienst, maar u kunt ook zelf een Modelovereenkomst opstellen.

Webmodule

De webmodule is beschikbaar op het ‘ondernemersplein‘. Het bevat een vragenlijst om te achterhalen of de te verrichten werkzaamheden al dan niet in dienstbetrekking worden verricht. De vragenlijst is erg divers, voorbeelden zijn:

  • hoeveel uur er per week wordt gewerkt
  • worden de werkzaamheden ook door eigen werknemers verricht
  • is gereedschap beschikbaar of gebruikt de opdrachtnemer eigen gereedschap.

Antwoord niet altijd duidelijk

Na de vragenlijst wordt op basis van de antwoorden vermeld of de werkzaamheden waarschijnlijk in dienstbetrekking of juist niet in dienstbetrekking worden verricht. Ook kan blijken dat dit op basis van de gegeven antwoorden niet eenduidig is te bepalen.

Beslissing tot gebruik valt later

Als de pilot slaagt, kan het kabinet beslissen de webmodule gericht te gaan gebruiken. Deze beslissing valt naar verwachting later dit jaar. Wij houden u graag op de hoogte.

Heeft u vragen over het al dan niet bestaan van een arbeidsrelatie, neem dan gerust contact met ons op.

Bron:SRA

Meer nieuwsitems