31 juli 2023

Op 8 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) van kracht geworden. De Wbk is van toepassing op

  • Alle werkgevers waar gemiddeld 50 of meer werknemers in dienst zijn
  • Alle werkgevers die werkzaamheden verrichten op het gebied van financiële diensten, vervoer of milieu ongeacht het aantal werknemers. Dit zijn bijvoorbeeld ook autodealers, juweliers, makelaars of notarissen.

Overgangsperiode Wet bescherming Klokkenluiders

Voor werkgevers met gemiddeld 50 tot 249 werknemers is er een overgangsperiode. Zij moeten uiterlijk op 17 december 2023 aan de Wbk voldoen. Alle overige werkgevers moeten dus nu al aan de Wbk voldoen.

Verplichtingen voor u als werkgever

Indien u als werkgever onder de Wbk valt, dan dient u de volgende acties te ondernemen:

  1. U bent verplicht om een meldpunt (intern) in te richten waar werknemers hun vermoedens van misstanden op een veilige manier kunnen melden;
  2. Er moet een onafhankelijk onderzoekspunt zijn (eventueel extern), dat een ontvankelijk verklaarde melding onderzoekt en opvolgt;
  3. U dient een meldregeling in te richten. In de meldregeling moet worden vermeld waar werknemers op welke wijze misstanden intern en extern kunnen melden;
  4. De meldregeling moet u, schriftelijk of elektronisch,  verspreiden onder uw werknemers.
  5. Indien er een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging aanwezig is, dan zullen zij moeten instemmen met de meldregeling.

Bevoegdheden van het Huis voor Klokkenluiders 

De Wbk geeft het Huis voor Klokkenluiders meer bevoegdheden. Zo kan het Huis voor Klokkenluiders sancties (boetes) opleggen aan werkgevers die geen interne meldregeling hebben ingericht of onjuist hebben gehandeld naar de melder, de klokkenluider. Daarnaast kan een melder een procedure starten bij de kantonrechter.

Ons advies omtrent de Wbk

Natuurlijk wilt u aan uw verplichtingen voldoen. Bovendien biedt een interne melding u de mogelijkheid verbeteringen door te voeren en sancties te voorkómen. Bovenal wilt u natuurlijk uw medewerkers een veilige werkomgeving bieden. Wij helpen u graag, met name bij het opstellen van een interne meldregeling en het inrichten van een meldpunt.

M.(Mathijs) Stoffer
Hr-adviseur
mstoffer@vanreehrc.nl

Meer nieuwsitems