14 mei 2024

In de Tweede Kamer is de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) behandeld. Deze WTTA heeft als doel

“Een betere regulering in de uitzendbranche, door malafide uitzenders te weren en bonafide uitzenders meer ruimte te geven. Verder beoogt het de positie van ter beschikking gestelde arbeidskrachten te verbeteren en een gelijk speelveld te creëren voor ondernemingen die zich met terbeschikkingstelling van arbeid bezighouden”.

Door de WTTA moeten uitleners:

  • ingeschreven zijn of toegelaten worden in het SNA-register
  • een vastgelegd antidiscriminatiebeleid bij werving en selectie hebben
  • veiligheid kunnen waarborgen
  • voldoen aan het SNF-keurmerk (indien van toepassing)
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) afgeven
  • een waarborgsom van € 100.000 storten.

Deze regulering geldt niet alleen voor uitzendbureaus, maar ook voor doorleners, payrollers en zelfs detacheerders.

Als inlener mag u alleen nog zakendoen met uitleners die voldoen aan deze wetgeving. De boetes bij overtreding kunnen oplopen tot € 90.000. De Minister heeft kenbaar gemaakt dat de wet niet voor 1 januari 2026 van kracht kan worden. In verband met het overgangsrecht wordt er dan vanaf 1 januari 2027 op deze wet gehandhaafd. Dat betekent niet dat u tot dat moment als inlener zonder risico’s gebruik kan maken van de diensten van een uitlener. Want op dit moment geldt al de ketenaansprakelijkheid. Hierdoor kunt u als inlener aansprakelijk gesteld worden voor niet afgedragen loonbelasting door de uitlener. Ook is inlenersaansprakelijkheid van toepassing als uitleenkrachten niet in overeenstemming met de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) zijn beloond.

Wat is in uw situatie van toepassing? Wilt u meer weten over wat deze wetgeving voor u betekent? Wilt u uw inleenproces laten screenen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

 

Meer nieuwsitems