10 april 2019

Met ingang van 1 april 2019 is de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) aangepast door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur. Door deze wijziging bent u onder andere verplicht om uw BIG-nummer actief aan uw cliënten/patiënten kenbaar te maken. Hierbij moet u onder andere denken aan het kenbaar maken via facturen, websites, briefpapier en e-mailondertekening. Het gaat daarbij niet alleen om het BIG-nummer van de eigenaar van de praktijk, maar ook alle individuele BIG-nummers van de personen die werkzaam zijn in uw praktijk moeten kenbaar gemaakt worden.

Voorkom boete!

Het niet kenbaar maken van uw BIG-nummer kan leiden tot een bestuurlijke boete. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat namelijk toezicht houden op deze verplichting. Om de boete te voorkomen, moet u zorgen dat uiterlijk 1 april in ieder geval de BIG-nummers op uw website, e-mail en sociale media heeft staan. Daarnaast moet u een plan maken hoe u de andere zaken zoals briefpapier en facturen op een zo’n kortst mogelijk termijn ook aanpast. Volgens de website www.bigregister.nl mag voorbedrukt briefpapier eerst opgebruikt worden.

Uitstel verplichtingen wordt nog onderzocht

Ten tijde van het schrijven van dit artikel wordt de mogelijkheid voor enige uitstel van de harde verplichtingen nog onderzocht. Mogelijk komt er een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur over het vermelden van het BIG-nummer. Tot nadere orde is de controle door de inspectie (IGJ) op de naleving van de verplichting om BIG-nummers te vermelden uitgesteld.

 

Meer nieuwsitems