Liquiditeitsproblemen

Dreigt u als ondernemer vanwege de coronacrisis in liquiditeitsproblemen te komen, dan is er de mogelijkheid de Belastingdienst te verzoeken om bijzonder uitstel van betaling. De Belastingdienst heeft de voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling behoorlijk versoepeld.

Op 28 januari 2022 heeft het kabinet bekend gemaakt dat bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis wordt verlengd. Ondernemers die al uitstel hebben aangevraagd voor betaling van hun belastingschulden en de belastingschuld nog niet volledig hebben terugbetaald krijgen automatisch uitstel. Ondernemers die niet eerder om uitstel hebben verzocht, of dat nogmaals willen doen omdat zij al de belastingschulden al volledig betaald hebben kunnen voor het eerst of opnieuw uitstel aanvragen. Het bijzonder uitstel geldt tot 1 april 2022. U kunt het bijzonder uitstel schriftelijk aanvragen bij de Belastingdienst tot en met 31 maart 2022.

Derde-deskundige verklaring

Wanneer de belastingschuld hoger dan € 20.000 is zal er een derde-deskundige verklaring nodig zijn. Deze verklaring moet de volgende elementen bevatten:

  • Een verklaring dat aannemelijk is dat er sprake is van bestaande of op korte termijn te verwachten betalingsproblemen op het moment van het verzoek om uitstel. Bij ‘korte termijn’ valt te denken aan de periode waarin de actuele beperkingen van het kabinet ten aanzien van de betreffende ondernemer gelden.
  • Een verklaring dat aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.
  • Een liquiditeitsprognose die volgens de derde-deskundige plausibel is. Deze prognose is opgesteld, door de derde-deskundige dan wel de ondernemer zelf, aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het indienen van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn.

Op 27 mei 2021 heeft het kabinet aangegeven dat de startdatum voor het terugbetalen van coronaschulden opschuift naar 1 oktober 2022. De afbetalingsregeling duurt maximaal 60 maanden, tot uiterlijk 1 oktober 2027. Vanaf 1 januari 2022 wordt er wel invorderingsrente berekend, welke gedurende een periode van twee jaar wordt opgebouwd naar 4% per 1 januari 2024. Als blijkt dat aflossen niet mogelijk is zal bekeken moeten worden of een maatwerkoplossing mogelijk is.

Voor als een terugbetalingsregeling niet afdoende is van de belastingschulden wil de Belastingdienst samen met schuldeisers en schuldhulpverleners gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden. Deze regeling moet nog verder uitgewerkt worden.

NB Wanneer een ondernemer een naheffingsaanslag ontvangt met een betaalverzuimboete en de ondernemer maakt geen gebruik van het bijzonder uitstel van betaling, dan wordt de betaalverzuimboete niet ambtshalve vernietigd. De ondernemer moet dan bezwaar maken tegen de betaalverzuimboete om deze te laten verminderen.

 BPM

Sinds 1 mei 2020 kunt u als bpm-vergunninghouder ook voor bpm bijzonder uitstel aanvragen. Het bijzonder uitstel van betaling loopt tot en met 30 september 2021.