14 juli 2021

De kinderopvangsector blijft in het nieuws.  Vorig jaar is het kabinet gevallen over de toeslagenaffaire, vooral door de kinderopvangtoeslag. Een groot schandaal waardoor vele burgers financieel zijn getroffen. Met de regelmaat van de klok komt het (demissionaire) kabinet met financiële maatregelen. Telkens blijkt er weer een groep getroffenen te zijn die blijkbaar nog niet in beeld was.

Schulden toeslagenaffaire

Het begon in mei met kwijtschelden van schulden aan de Belastingdienst door kinderopvangtoeslag. Een generaal pardon. Daarop volgde een compensatie van € 30.000 aan de gedupeerde ouders. Op het eerste gezicht leek dat een ruimhartige regeling, die voldoende moest zijn om de schade te repareren. Vervolgens bleken er ook ouders te zijn die hun schuld aan het Rijk wel hadden betaald, maar daardoor private schulden hadden opgebouwd. Het kabinet kwam daarop met een aanvullende maatregel. Deze houdt in, dat de private schulden ‘overgenomen’ worden door het Rijk. Dit gaat om schulden zoals aan energiebedrijven en postorderbedrijven. Maar hypotheekschulden niet. Het zal duidelijk zijn dat maatwerk hier nodig is. Een generieke maatregel zou wel erg genereus worden.

Compensatie voor gedupeerde kinderen

Vervolgens blijkt er in juni een groep gedupeerden te zijn, die nog niet echt in beeld was. Wat heet: de kinderen zelf! Want naar schatting 70.000 kinderen zouden gedupeerd zijn doordat zij opgegroeid zijn in armoede en te maken hebben met gezinsproblemen.  Het kabinet gaat deze kinderen daarom financieel compenseren met € 1.500 tot € 7.000 per kind en langdurige ondersteuning voor het verwerken van hun trauma.

CAO en staking

En toen het meest recente nieuws: een landelijke staking op 8 juli door het personeel in de kinderopvangsector. In de nieuwe cao is namelijk onvoldoende rekening gehouden met de te hoge werkdruk. Er is veel te weinig personeel en het personeel loopt op zijn tandvlees. Onze inschatting: dit zou zomaar tot een vorm van compensatie voor het personeel kunnen gaan leiden.

Gevolgen voor uw kinderopvangorganisatie

Wat betekent dit allemaal voor u als kinderopvangorganisatie? Elke maand nieuws, dat impact kan hebben. Op uw (pedagogisch) medewerkers. En uw bedrijfsvoering. Op uw processen, uw administratie. Hoe lang kan uw afdeling bedrijfsvoering het allemaal nog aan? Is daarvoor nog geen compensatie nodig?

Wij als accountants en adviseurs denken graag met u mee. Onze drive: uw bedrijfsvoering te helpen door onze frisse kijk op cijfers. Neem gerust contact op.

drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

Drs. L. (Leon) van der Vliet RA
Relatiebeheerder Kinderopvang
lvdvliet@vanreeacc.nl