8 juni 2021

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de Kinderopvang hebben nog geen akkoord bereikt over de CAO Kinderopvang.

De eisen van FNV Zorg en Welzijn zijn de volgende:

 • Een éénjarige cao van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022.
 • Een structurele loonsverhoging van 5% bij een éénjarige cao, gebruikt voor de structurele loonsverhoging, verhoging van de bestaande eindejaarsuitkering en vergoeding voor stand-by.
 • Kleinere groepen kinderen met minimaal één kind per groep minder.
 • Structurele inzet van de functie groepshulp zoals deze in het functieboek van de cao KO staat.
 • Meer niet-groepsgebonden uren, met een minimum van 4 uur per jaar extra.
 • Het verplicht toepassen van de functiedifferentiatie zoals beschreven in het functiehandboek van de cao KO.
 • Het afschaffen van de jaarurensystematiek (JUS).
 • Het afschaffen van de beschikbaarheidsdag.
 • Indexeren van het levensfasebudget en het verbeteren van het levensfasebudget.
 • Duidelijke afspraken over eerder stoppen met werken.
 • Het recht op 3 weken aaneengesloten vakantie.
 • Meer vakantie-uren.
 • Aanpassing van de buitengewoon verlofregeling door werknemers het recht te laten hebben op buitengewoon verlof, zonder mogelijkheid tot constante discussie.

De nieuwe CAO kan dus grote gevolgen hebben voor uw kinderopvang. Zowel financieel als organisatorisch. Wij adviseren u graag over de beste aanpak. Neem gerust contact op.

A. (Arjen) van der Plas RA MSc

A. (Arjen) van der Plas RA
avdplas@vanreeacc.nl

 

Bron: Kinderopvangtotaal.nl

Meer nieuwsitems