24 juni 2020

Creativiteit

Naast schrijnende situaties tijdens de coronacrisis, zien we ook veerkracht. Want medici geven blijk van hun creativiteit. Dat zien we op allerlei gebied. Er worden digitale spreekuren gehouden. Een andere manier van contact geeft een andere band. Sommige patiënten delen meer informatie via mail. Anderzijds ontbreekt het persoonlijke contact. Foto’s en filmpjes ondersteunen het stellen van een diagnose. Andere praktische zaken zijn het inrichten van het spreekuur. En van de wachtkamer. Natuurlijk is er het kostenaspect. Aan het nakomen van de hygiëne voorschriften zijn veelal kosten verbonden. Daarom wordt de zorg zo ingericht, dat deze kosten zo laag mogelijk blijven. Hiervoor worden processen geoptimaliseerd.

Hoe wendbaar is uw praktijk gebleken? Hoe creatief waren de collega’s? Wat heeft de crisis u geleerd?

Toekomst

Richting de toekomst is het belangrijk helder te hebben op welke manier u uw medische praktijk vorm gaat geven. Dat begint met het (opnieuw) formuleren van uw visie en uw missie. Welke dienstverlening past u aan? Welke samenwerking breidt u uit? Hoe ziet u uw team in de toekomst? Welke financiële kengetallen zijn belangrijk? Waar gaat u op sturen?

Advies

Als adviseur staan wij in deze bijzondere periode naast u. Eerder informeerden wij u over de continuïteitsbijdrage en personeelsbeleid. Ook zaken als procesoptimalisatie, digitale administratie en stuurinformatie behoren tot onze expertise. Uw veerkracht en onze expertise bundelen? Hierover denken wij graag met u mee.