4 november 2021

Wil uw bank u nog als klant?

“Pecunia non olet” (Geld stinkt niet) Oftewel geld is welkom, het maakt niet uit hoe je er aan komt. Het is een oude uitspraak van keizer Vespasianus uit een tijd dat men van wit of zwart geld nog niet had gehoord. Tegenwoordig is het juist omgekeerd. Contant geld stinkt! Tot bewezen wordt dat niet het zo is.

De anti witwasrichtlijnen, wetten en plannen voor het aanpakken van witwassen volgen elkaar in een rap tempo op. Banken krijgen boetes opgelegd als ze niet kritisch genoeg hun klanten en transacties monitoren. Banken reageren en zetten bepaalde branches, waaronder autobedrijven, al bij voorbaat op de zwarte lijst. Waarom?

Jaarlijks worden er door de Nederlandse autohandel enorme bedragen contant geld  afgestort bij de bank. Voor autobedrijven gaat daarom de deur van sommige banken niet meer wagenwijd open. Terecht of niet terecht is niet de vraag. Banken doen een risicoanalyse en trekken conclusies. Van autobedrijven wordt eigenlijk hetzelfde gevraagd. Doe een risicoanalyse en trek conclusies! In de praktijk blijkt dat ook te gebeuren. Veel autobedrijven blijken al helemaal geen contant geld meer aan te nemen, maar de hele autobranche gaat wel hinder ondervinden van terugtrekkende banken. Geld is minder makkelijk op de markt te verkrijgen en wordt daardoor duurder. Het enige antwoord van autobedrijven is mee te gaan in een systeem en een klimaat die er alles aan doen om witwassen te voorkomen.

Hoe zat het ook alweer met de Wwft en een MOT?

Handelt u in goederen en gaan daarbij contanten van minsten € 10.000 in om? Dan behoort u tot een instelling onder de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme). Dit betekent dat u minstens moet weten met wie U zaken doet. Een cliëntonderzoek geeft U de beschikking over de identiteitsgegevens van uw handelspartner. U bent ook verplicht om die gegevens na te trekken. Dat is kortweg allemaal beschreven in de Wwft. In de wet is ook is een meldplicht van ongebruikelijke transacties (MOT) aan het FIU (Financial Intelligence Unit) opgenomen. De Wwft en de meldplicht gelden dus ook voor autobedrijven, maar wat is een ongebruikelijke transactie?

We maken onderscheid tussen 3 soorten ongebruikelijke transacties die gemeld moeten worden.

  1. Contante betalingen boven de € 20.000 moeten altijd gemeld worden.
  2. Contante betalingen tussen de € 10.000 en € 20.000 dienen onderzocht te worden. Gedocumenteerd dient te worden waarom er wel of niet gemeld moet worden.
  3. Transacties die aanleiding geven om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.

De derde is subjectief (op de site van FIU zijn allerlei situaties beschreven). Enkele houden ook verband met de eerste 2. Als bijvoorbeeld betaald wordt met biljetten van € 500 of met heel veel kleine biljetten dan wordt dit vaak gerelateerd aan “mogelijk” witwassen. Maar ook als een koper vraagt om de contante betaling op te splitsen in facturen onder de € 10.000 dan zijn dat goede gronden om te melden.

Het onterecht niet melden is een economisch delict waardoor een sanctie, dwangsom of een boete opgelegd kan worden.

Op onze website staat een artikel uit 2019 dat dieper ingaat op de Wwft met daarin een stappenplan hoe er in voorkomende gevallen gehandeld dient te worden.

Wetgeving wordt strenger:

Er staat al enkele jaren een wetswijziging aan te komen die contante betalingen boven de     € 3.000 moet verbieden. Deze wet “plan van aanpak witwassen” is al geconsulteerd, maar moet nog ingediend worden bij de 2e kamer. De kans is groot dat deze wet er wel doorheen zal komen. Over het algemeen kan wetgeving die het klimaat voor witwassen in Nederland minder gunstig maken op weinig weerstand rekenen in de 2e en 1e kamer.

Wat kunt u doen?

  • Indien contante betalingen bij uw bedrijf nog voorkomen dan is het is verstandig om een plan op te zetten om over te gaan naar girale betalingen.
  • Zorg er voor dat uw administratie transparant is en alle registraties bevatten die nodig zijn voor een juiste verantwoording van de cijfers, maar die ook voldoet aan de Wwft wetgeving.
  • Zorg voor een volledige clientregistratie zodat een eventueel clientonderzoek voor de Wwft ook makkelijk plaats kan vinden. Uiteraard AVG proof.

Tot slot

Meer en meer gaan we over naar een cashloze samenleving. Contant geld zal steeds meer gelinkt worden aan criminaliteit en witwassen en daar wilt u als autobedrijf niet mee geassocieerd worden. Neem de nodige actie indien uw administratieve processen nog niet WWFT en AVG proof zijn ingericht. Misschien gaan de deuren van banken dan ook weer verder open voor autobedrijven.

Mocht u meer willen weten dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze automotive specialisten binnen Van Ree Accountants.

 

E.J.A. (Evert) aan het Rot AA
Automotive specialist
eahrot@vanreeacc.nl